Sa pamamagitan ng mga aklat, dinala ng mga empleyado ng Nickel Asia Corp. (NAC) ang iba’t ibang mukha ng mundo sa isla ng Manicani.

“Iba’t ibang pintuan ng iba’t ibang anyo ng mundo ang nagbukas, kasabay ng pagbubukas ng Library sa Manicani”

Sa pamamagitan ng mga aklat, dinala ng mga empleyado ng Nickel Asia Corp. (NAC) ang iba’t ibang mukha ng mundo sa isla ng Manicani.

Natuwa ang mga batang dumalo sa pagbubukas ng Library nitong ika-9 ng Disyembre. Para sa kanila ay isang libangan ang silid-aklatan (library), isang lugar na malapit lang sa kanilang komunidad na maari nilang bisitahin anumang oras para makapagbasa. Pero higit dito ang mga babasahin na handog ng NAC sa kanila, na lahat ay nasa library na mismo sa isla, ay makahulugan ang layunin.

Ang mga aklat na personal na regalo ng mga empleyado ng NAC ay parang mga pintuan na magiging daan upang makita ng mga bata ang mas malawak na mundo sa labas ng isla.

Sa pamamagitan ng pagbabasa kasi ay gagana ang kanilang imahinasyon, titibok ang puso sa pag-iisip tungkol sa mga kwento ng iba’t ibang karakter, iba’t ibang lugar, iba’t ibang sitwasyon, na inilalarawan sa mga aklat. Makailang beses nang napatunayan ng mga pag-aaral ang napakaraming positibong epekto ng pagbabasa lalo ng mga bata. Sa pamamagitan ng pagbabasa, pwedeng magbukas ang kanilang interes sa komunikasyon, o pakikipag-ugnayan, o kaya ay pakikipagtalakayan, na mahalagang kakayahan para sa mas matapang na pagharap sa hamon ng buhay.

Importante ang layuning mahikayat ang kabataan para magbasa. Mas tatalas ang kanilang pag-iisip, matututo silang mangarap, at mas lalawak ang kanilang kaalaman tungkol sa maraming anyo ng mundo lagpas sa labas ng isla ng Manicani.

At ang pinakamahalagang kontribusyon ng NAC employees dito ay ang ginawa nilang paghahatid ng maraming aklat at iba’t ibang babasahin para sa mga taga-Manicani. Daan-daang mga libro, na may iba’t ibang tema, iba’t ibang pamagat, iba’t ibang paksa, ang ngayon ay mababasa na kapag dumalaw sa Library sa Manicani. Kahit sinong makakita ay matutuwa at mamamangha sa dami ng klase ng mga aklat sa Library sa Manicani.

Sa araw nang nagbukas ang Library sa Manicani, daan-daang mga bata ang dumalo sa opening ceremony. Nagulat sila sa dami ng mga aklat na naka-display sa bagong library at naghihintay sa kanila na karamihan ay puno ng mga litrato na mas gusto ng mga mas nakababata sa kanila. Pati ang mga magulang ay natuwa. May mga nanay na binasahan agad ng kwento sa isang aklat ang kanilang maliit na anak noon mismo. May mga grupo ng kabataan na umpuk-umpok at narinig na nagpapalitan ng opinyon tungkol sa mga aklat na napili nilang buklatin noong araw na yun. Makikita ang pag-asa sa kanilang mga mata, nakita ang saya at ang ilaw sa kanilang mga mata.

Para sa mga NAC employees, ang pagbubukas ng Library sa Manicani ay katuparan ng gusto nating lahat na personal na makipagugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng isang magandang proyekto.

Ito ang layunin ng Personal Social Responsibility (PSR) program – ika nga ay giving back to the community. Kaya masasabing samantalang naging masaya ang mga bata sa isla, naging masaya rin ang mga empleyado ng NAC, at proud pa.

Bilang myembro ng malawak na organisasyon ng NAC Group of Companies, ang bawat isa na nagbigay ng personal na kontribusyon para matupad ang pangarap na Library sa Manicani ay may magandang pakiramdam na bilang NAC employee ay pinagbuklod ang lahat ng isang layunin na makatulong, makapagpasaya, at maghatid inspirasyon sa kapwa. Dahil sa PSR programs na tulad nito – ang sarap sabihin na “I am a proud NAC employee!”

Pero hindi lang yun ang nangyari noong araw na nagbukas ang Library sa Manicani. May dagdag saya pa na ipinahatid sa isla ang mga taga NAC. Dahil nagkataon na malapit na ang araw ng Kapaskuhan, nagdala rin ang NAC ng mga laruan para sa bawat isang bata sa isla. Personal na kontribusyon din ng mga empleyado ng NAC ang maraming laruan na dinala sa Manicani. Kaya sa gitna ng kasiyahan sa pagbubukas ng Library sa Manicani, mas lalong naging exciting pa para sa mga bata dahil sa mga laruan na regalo sa kanila ng mga kaibigan nila sa NAC.

Ilang komento mula sa mga taga-barangay:

Makakatulong ang mga libro na nasa library sa pag-develop ng isip ng mga bata. Yung mga libro na yun ngayon lang nakita ng mga anak ko. At maraming salamat din sa mga laruan. Naging masaya mga anak ko kasi hindi ko naman kaya bilhin sa kanila mga klase ng laruan na bigay ng mga empleyado ng NAC.

Mary Quiza

37 years old, Barangay Hamorawon

Matuturuan ko na mga kapatid ko magbasa. Mag-e-enjoy kami doon kasi lagi lang kami sa bahay at boring. Maraming salamat sa mga laruan, hindi na nag-lalakwatsa mga kapatid ko.

Jane Hope Mejia

11 years old, Barangay Hamorawon.

Maganda na nagkaroon ng library sa Manicani kasi may mapaglilibangan na ang mga bata bukod sa panonood ng TV. Maganda rin kasi ang mga books sa library hindi kapareho ng mga books sa school. Maraming salamat sa mga sponsors sana hindi kayo magsawa sa pagtulong sa mga bata sa Manicani.

Marissa Badilla

30 years old, B arangay Buenavista

Lubos po kaming nagpapasalamat sa bagong library dahil may mga aklat na kaming babasahin para mapaglibangan at maraming matutunan. Salamat din sa mga laruan sana meron ulit sa susunod na Pasko!

Lyza Siman

10 years old, Barangay Buenavista

Share this article